Μετά την Λισσαβόνα επιστροφή στην Κοινωνική Ευρώπη

Η στρατηγική της Λισσαβόνας, η συμφωνία της Λισσαβόνας και ο ρόλος του προέδρου της Επιτροπής κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα της ΕΕ. Φαίνεται πως τα άλλα θέματα να έχουν ξεχαστεί. Αλλά μετά την Λισσαβόνα τι;

Είναι πλέον καιρός να θέσουμε νέα, προς συζήτηση, θέματα. Να ετοιμαστούμε για την επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αμείλικτα φέρνει εμπρός μας η οικονομική κρίση στην ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Το πρόγραμμα της Σοσιαλιστικής και Δημοκρατικής ομάδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εντυπωσίασε όταν ήταν να αποφασίσω με ποιο κόμμα θα συστρατευτώ ως υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2009. Οι προγραμματικές προτάσεις περί κοινωνικής Ευρώπης με βρίσκουν σύμφωνο και πιστεύω ότι αυτές συμβαδίζουν με τις χριστιανικές μου πεποιθήσεις περί δικαιοσύνης.

Το πρόγραμμα θέτει σειρά σημαντικών προκλήσεων:

Απαιτείται κοινοτική συμφωνία επί των εργασιακών σχέσεων. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να καταρτίζεται με γνώμονα την αύξηση των πόρων για την έρευνα, την προώθηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της παραγωγής. Η χρηματοπιστωτική αγορά πρέπει να υπόκειται σε κανόνες, ώστε να αποτρέπονται στο μέλλον φαινόμενα όπως τα σημερινά.

Η δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων και ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι η πυξίδα της πολιτικής μας δράσης. Οι συνθήκες εργασίας και η αμοιβή πρέπει να σέβονται τους εργασιακούς κανόνες. Όλοι πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία.

Η ΕΕ οφείλει να υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και να αντιστέκεται στα υπερβολικά εβδομαδιαία ωράρια απασχόλησης. Στην κοινή αγορά εργασίας δεν επιτρέπεται ενίσχυση της ανταγωνιστικότητος με παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών προϋποθέτει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Επιβάλλεται, δε,να υπάρξει ακριβής ανάλυση του περιεχομένου και της ποιότητας των προϊόντων και προσεκτική επισήμανση των συστατικών. Η καταναλωτική πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να υποσκάπτει την νομοθεσία των χωρών που παρέχουν καλύτερη, από την κοινοτική, νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή.

Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της γενιάς μας, καθώς και της επομένης. Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο για το κλίμα προς επίτευξη διεθνούς συμφωνίας η οποία θα κατανέμει δικαίως το κόστος ανάλογα με τον οικονομικό πλούτο των κρατών.

Άλλες πολιτικές θέσεις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ΕSP

Η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη είναι οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουμε πάντα υπ΄ όψη ότι η αγορά είναι καλός δούλος, αλλά κακός αφέντης. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε εδώ για την αγορά, αλλά η αγορά είναι εδώ για μας. Δεν ζούμε, δε, μόνο για να δουλεύουμε, αν και η εργασία αποτελεί σημαντικό μέσο για τον αυτοπροσδιορισμό μας