Ο ενημερωμένος καταναλωτής

Ασφαλή προϊόντα και ευρωπαϊκή προστασία των καταναλωτών

Οι νομοθεσίες για την προστασία του καταναλωτή είναι διαφορετικέ π.χ. στη Φινλανδία και στη Σλοβενία. Όμως, τα προϊόντα διατίθενται πλέον μέσω του διαδικτύου. Οι δε επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς σύνορα. Για τον λόγο αυτό η δουλειά που γίνεται στην Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς και των Καταναλωτών είναι σημαντική και γεμάτη προκλήσεις. Το σημαντικότερο ζήτημα για την προστασία του καταναλωτή είναι η θέσπιση, σε κοινοτικό επίπεδο, νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.


Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση κοινής σε όλη την ΕΕ νομοθεσίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Η θέσπιση κοινών κανόνων και η εναρμόνιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή δεν είναι καθ΄εαυτή αρνητική πολιτική. Το θέμα, όμως, που προκύπτει είναι αν η εναρμόνιση χειροτερέψει ή αν καλυτερεύσει το επίπεδο προστασίας που ήδη απολαμβάνει ο Φινλανδός καταναλωτής. Η εσωτερική αγορά της ΕΕ οφείλει βέβαια να προάγει την απρόσκοπτη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Όμως, αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των δικαιωμάτων και της προστασίας του καταναλωτή.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, γνωστή ως ΙΜCO, χειρίζεται και τα ζητήματα της ασφάλειας των προϊόντων. Θεωρώ, δε, αυτά τα ζητήματα υψίστης σπουδαιότητας. Πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να εμπιστευόμαστε τη ποιότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των προϊότων, που αγοράζουμε. 
 

Η Επιτροπή ενέκρινε κατά την προηγούμενη θητεία της το καταναλωτικό πολιτικό προγραμμα και τον κανονισμό περί των υπηρεσιών ο οποίος προκάλεσε πολλή συζήτηση. Επίσης απασχολήθηκε με τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, καθώς και με το κόστος των συνδέσεων των κινητών τηλεφώνων. Οι εξελίξεις στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι ραγδαίες. Νέες προκλήσεις και ζητήματα προκύπτουν προς συζήτηση. Επί όλων αυτών, πάγια θέση μου είναι η προάσπιση των συμφερόντων και η ασφάλεια των πολιτών και του καταναλωτή.