Ενεργός Πολίτης

Κάθε Ευρωπαίος είναι και πολιτικός παράγων. Όλοι οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα τα κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα. Σε τελευταία ανάλυση, κάθε Ευρωπαίος και κάθε Φινλανδός είναι πολιτικός παράγοντας και συμμέτοχος στις πολιτικές αποφάσεις. Όλοι μας έχουμε ευθύνη για το μέλλον της πατρίδας μας και όλης της Ευρώπης. Η ΕΕ είναι μια τεράστια ενότητα η διακυβέρνηση της οποίας δεν είναι εύκολη υπόθεση ούτε για τους ειδήμονες. Το δε Ευρωκοινοβούλιο ασχολείται με όλων των ειδών μεταξύ ουρανού και γης θέματα. Είναι δε στην πράξη αδύνατο να τα γνωρίζει κανείς όλα εις βάθος. Όμως, ό,τι γίνεται στην ΕΕ αποτελεί μέρος της εσωτερικής πολιτικής της Φινλανδίας, επειδή οι κανονισμοί και η νομοθεσία που αυτή θεσπίζει επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων μας. Τα θέματα της ΕΕ φαίνονται απόμακρα.

Στην πραγματικότητα, όμως, μεγάλο μέρος της εθνικής μας νομοθεσίας έχει ως πηγή άμεσα ή έμμεσα τις Βρυξέλλες. Που οφείλεται αυτή η αποξένωση; Εκτιμώ ότι η αποστροφή προς την ΕΕ οφείλεται κύρια σε δυο αιτίες: από την μία η συνήθεια των εθνικών κυβερνήσεων να κατηγορούν τις Βρυξέλλες για όλα τα δυσάρεστα, κι από την άλλη η ανεπαρκεία ή η αποτυχία στην επικοινωνιακή πολιτική.

Στην ΕΕ αποφάσεις λαμβάνονται με την ίδια διαδικασία όπως κι αλλού. Και εκεί υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα και διαφορετικές απόψεις, ακριβώς όπως γίνεται και στα τοπικά δημοτικά συμβούλια. Η πολιτική στην ΕΕ δεν είναι κατ΄ ανάγκην κάτι το πιο δύσκολο από την πολιτική ζωή γενικά. Εγώ προσωπικά επιθυμώ να ενημερώνω τους πολίτες για τα θέματα της ΕΕ με τρόπο που να είναι κατανοητός, το δυνατόν, για όλους τους πολίτες και να διεγείρει το ενδιαφέρον για το πώς εμείς όλοι μαζί κι από κοινού αποφασίζουμε για την περαιτέρω ανάπτυξη της ηπείρου μας.