Πολιτισμός, Παιδεία και Νεολαία

Στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και Παιδείας σημαντικά, κατά την άποψή μου, θέματα είναι, εκτός της παιδείας και του πολιτισμού, αυτά της νέας γενιάς και της γλωσσομάθειας . Στόχος της ΕΕ είναι η διεύρυνση της κινητικότητας των ανθρώπων, τόσο των νέων, των φοιτητών, των δασκάλων και καθηγητών όσο και των ανθρώπων της τέχνης στην ΕΕ. Τα μεγάλα προγράμματα της δια βίου μάθησης, των θεμάτων της νεολαίας και του πολιτισμού στοχεύουν, μεταξύ των άλλων, στην περαιτέρω διεύρυνση της κινητικότητας. Θα συμμετάσχω ο ίδιος δυναμικά, όταν τα προγράμματα αυτά επανέλθουν σε δυο τρία χρόνια. στο προσκήνιο. Η μεταξύ μας αλληλογνωριμία προάγει τη μεταξύ μας κατανόηση και συνεννόηση, γεγονός που εδραιώνει περαιτέρω τη δημιουργία μιας πραγματικά ενωμένης Ευρώπης.

Νεολαία και Παιδεία

Ποτέ η έμφαση στην παιδεία και στην εκπαίδευση ως συντελεστή της απασχόλησης δε μπορεί να θεωρεί υπερβολική. Επί του θέματος αυτού έχουμε να επιτελέσουμε πολύ έργο στην Ευρώπη, αφού π. 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δηλαδή το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού, έχει ελλιπή εκπαίδευση. Η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης αποκτάει περαιτέρω σημασία, αν ληφθεί υπ΄ όψη ότι μόνο το 15% των θέσεων απασχόλησης απαιτούν μόνο την βασική εκπαίδευση. Απαιτείται, επομένως, να γίνει δουλειά, ώστε να αποτρέψουμε τον αποκλεισμό των πολιτών της Ευρώπης και ειδικά των νέων από την αγορά εργασίας.

Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και γίνεται πιο πολυσύνθετο η παιδεία και η συνεχής εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού είναι πρωτίστου σημασίας . Διακαής προσπάθειά μου είναι η επίτευξη του υψηλότερου το δυνατόν επιπέδου παιδείας και εκπαίδευσης, ώστε να μη χαθεί κανένα ταλέντο νέου ανθρώπου ή ενήλικα.

Υψίστης σημασίας είναι επίσης η επαγγελματική εκπαίδευση, αφού η επαγγελματικές γνώσεις και η τεχνογνωσία βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην απασχόληση. Το λεγόμενο πρόγραμμα της Κοπεγχάγης στόχο έχει να προωθήσει την περαιτέρω συνεργία μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του συνόλου των αποκτηθέντων γνώσεων και ικανοτήτων.

Με το πρόγραμμα της Μπολόνια επιδιώκεται η δημιουργία ενός ομοιόμορφου Ευρωπαϊκού ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος, μεταξύ των άλλων, μέσω και της υιοθέτησης ομοιόμορφου εξεταστικού συστήματος. Επίσης, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus συνεχίζει να συνεισφέρει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Erasmus έχει στεφτεί από μεγάλη επιτυχία. Το 1987, 3000 φοιτητές έλαβαν μέρος σε αυτό, ενώ το 2008 ήταν ήδη 160 000. Το σύνολο των φοιτητών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα δυο εκατομμύρια.

Η ζωή είναι συνεχής μάθηση. Κι αυτή μας ανταμείβει καθημερινά.

Πολιτισμός και Γλωσσομάθεια

Στις εργασίες της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης τονίζεται η σημασία της πολυμορφίας των γλωσσών και των πολιτισμών. Στην Ευρώπη οι γλώσσες και oi πολιτισμοί σμίγουν με ενάν μοναδικόν τρόπον. Ταυτόχρονα η διαδικασία αυτή δημιουργεί στην καθημερινή μας συμβίωση προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι, ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις. Με την βοήθεια των πολιτιστικών προγραμμάτων της ΕΕ πραγματοποιούνται επιστημονικές έρευνες. Άλλα, μικρότερα, προγράμματα συνδράμουν στην προώθηση της ειρηνικής συμβίωσης των πολιτισμών.
 

Στόχος της ΕΕ είναι όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μιλούν εκτός από την μητρική τους γλώσσα κι άλλες δύο γλώσσες. Η πραγματοποίηση του στόχου αυτού απαιτεί πολλή δουλειά, αλλά η διαδικασία αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οφείλουν να προάγουν στη συνείδηση των νέων την Ευρωπαϊκή ιδέα, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια της εθνικής τους ταυτότητας. Πρέπει να κληροδοτήσουμε στις μεταγενέστερες γενεές μια Ευρώπη στην οποία οι λαοί, οι πολιτισμοί και οι θρησκείες να συνυπάρχουν αρμονικά.