The Greeting MEP Mitro Repo in conference IAQ

Share |
18.10.2011

Ο Xαιρετισμός του ευρωβουλευτή Mitro Repo στην διάσκεψη του ΙΑΟ

Αξιότιμοι Βουλευτές, σεβάσμιοι Ιεράρχες

 

Οι Χριστιανικές Εκκλησίες κατέχουν κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση της ψυχής της Ευρώπης και του κοινόυ ευρωπαϊκού ήθους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σημαντικότερος σύνδεσμος μεταξύ των κρατών στην ιστορίας της Ευρώπης ,  θεμελιώθηκε στην βάση  της ιδέας της ειρήνης και της απαίτησης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο ανθρωπισμός της Αρχαιότητος και η Χριστιανική φιλανθρωπία ήταν το φυτώριο αυτών των ιδεών.

 

Αυτές τις ημέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσα στην αναταραχή της σοβαρότερης  μέχρι τώρα   κρίσης της. Κατά τον δέκατο έκτο παράγραφο της συμφωνίας του Lissabon η Ευρωπαϊκή Ένωση  δεσμεύεται είς το να διάγει ανοικτό και τακτικό διάλογο με τις Εκκλησίες αναγνωρίζοντας την ταυτότητα και το ιδικής σημασίας έργο τους στην σταθεροποίηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα κράτη-μέλη της.

 

Η ετοιμότητα των Εκκλησιών προς τον διάλογον και την ανάληψη κοινωνικής ευθύνης τους επικυρώθηκε και επισήμως εκ της πλευράς των Εκκλησιών με το έγγραφο Charta Οecumenica το έτος 2001.

 

Με τον τρόπον  αυτόν η ενοποίησις της Ευρώπης θεμελιώθηκε πάνω στις κοινές αξίες, σκοπούς και στόχους. Σε αυτές τις αναπτυγμένες παγκόσμιες αξίες ανήκουν προ πάντων τα απαραβίαστα και αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα,  όπως και η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και η αρχή του κράτους δικαίου. Αυτές οι αξίες είναι και βαθειά  χριστιανικές αξίες.

 

Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες να είναι  στην πολυμορφία της ενιαία και σφριγιλή, την ίδια πολυμορφία και πληρότητα στην ένωση  πρέπει να ελπίζωμε να δείχνουν και  όλοι οι Χριστιανοί του κόσμου.

 

Η Ευρώπη περιέχει  πολύ περισσοτέρους λαούς παρά αυτά τα 27 έθνη, τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ιδία αναλογία αυξάνεται και η ευθύνη των Χριστιανών δια όλην την υφήλιον και την ανθρωπότητα.

 

Εμείς τα μέλη της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόσο οι πολιτευόμενοι, οι ιερομένοι και οι λαϊκοι πρέπει να είμαστε ικανοί να αναγνωρίζουμε βάσει της δικής μας ιστορίας τους κυνδίνους που κρύβονται στον ακροεθνηκισμόν, κάθως και τους ματαίους φόβους και προκαταλήψεις εν σχέση με τον Οικουμενισμόν.

 

Η Χριστανική πίστις πρέπει  να είναι  ο παράγων, ο οποίος ενώνει τους λαούς και όχι να τους διχάζει.    

 

Η Ανατολική Ορθοδόξος Εκκλησία έχει χιλιόχρονη πείρα από την διασπορά, ίσως περισσότερη από καμμιά άλλη Εκκλησία στον κόσμον. Η Εκκλησία μας έχει και πείρα εν καλώ και  εν κακώ από την συνύπαρξη με το ίσλαμ.

 

Όπως και η Εκκλησία μας τόσο και εμείς οι πολιτευόμενοι, οι οποίοι ομολογούμε την Ορθόδοξη πίστη, πρέπει  πάντοτε να παλεύομε υπέρ των δικαιωμάτων του κάθε ατόμου παρά να στραφόμαστε ενάντιον του. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να αγαπούμε τον ανθρωπόν, όπως ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν Του, όχι να μισούμε τον ανθρωπόν και να φοβόμαστε τον κόσμον. Πρέπει να βρούμε εκ νέου την χριστιανικήν συμπάθειαν και την γνήσια ισότητα μεταξύ μας  ώς θνητές και αδύνατες υπάρξεις άσχετα από φύλο, φυλή ή θρησκευτική ομολογία. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι να σώσουμε τον κοινόν μας κόσμον. Από την αίσθηση αυτής της αλληλεγγής καρδίας συντετριμμένης και τεταπεινομένης φυτρώνει και η γνήσια κοινωνική δικαιοσύνη, το διαμοίρασμα των αγαθών, το οποίον κηρύττουν και οι προφήτες, όπως και το αίσθημα του δικαίου καθώς και  η ελευθερία, την οποίαν φέρνει η αλλαγή νοότροπιας.

 

Είμαι βέβαιος ότι η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία έχει ακόμη πολλά να δίνει στην Ευρώπη στον δρόμο της προς την ένωση, αλλά και παγκοσμίως. Ο Ορθόδοξος κόσμος, απελευθερωμένος από τον ολοκληρωτισμόν του κομμουνισμού  και τον ζυγόν της αθεϊας, πρέπει  με γενναιότητα και χώρις προκαταλήψεις να αντιμετωπίζει και όλες τις προκλήσεις του συγχρόνου κόσμου. Ειλικρινά πιστεύω, ότι αυτή η παλαίφατη Εκκλησία έχει δυνάμεις να βρεί μέσα στην πλούσια παράδοσή της καινούργιες και βαθυστόχαστες απαντήσεις ακόμη και σε πολλά ήδη γνωστά ζητήματα.

 

Αξιότιμοι ακροατές και συνάδελφοι μου!

 

Αυτός είναι ο κοινός μας κόσμος και μαζί είμαστε υπεύθυνοι για αυτόν. Ούτε η πιο μεγάλη υπερδύναμη μπορεί  πιά να ευδοκιμεί μόνη της και μόνον με τις δικές της εγωιστικές προσπάθειες. Η παγκοσμιοποίηση μας κάνει ταπεινούς. Αν και με την τεχνοτροπία  και την τεχνολογία ο κόσμος μας σμίκρυνε και ήλθε πιο κοντά μας, όμως η ευθύνη μας για τον κόσμον αυξήθηκε. Εμείς ως Χριστιανοί και ως πολιτικοί πρέπει να αναπτυσσόμαστε σύμφωνα με το αίσθημα ευθήνης , τις γνώσεις και την πείρα που έχουμε.

 

Η Ανατολική Ορθοδόξος Εκκλησία δεν μπορεί πια να κλείνει τα μάτια της από τον περιβάλλοντα κόσμον και την κοινωνίαν.

 

Στην δημοκρατία και στο κράτος δικαίου κάθε πολίτης είναι πολιτικός άνθρωπος, έχει επιρροή και κάνει αποφάσεις. Πρέπει ο καθένας μας να ανακαλύπτει την αγιότητα της πολιτικής ευθήνης. Δεν είμαστε φύλακες των αδελφών μας μόνον ως χριστιανοί αλλά και ως πολίτες της δημοκρατικής κοινωνίας και ως πολιτικοί εκτελεστές.

 

Με αυτά τα λόγια και με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχηθώ, αγαπητοί μου συνάδελφοι, τόσο στα διάφορα κοινοβούλια όσο και γύρω από το άγιον θυσιαστήριον, έτη πολλά με άφθονη χάρη. Ο Χριστός είναι και θα είναι ανάμεσά μας.

 

Mitro Repo

Ευρωβουλευτής  και ιερέας

 

Τον χαιρετισμόν διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος  Veikko Purmonen,

ειδικός σύμβολος του Ευρωβουλευτή Mitro Repo σε θέματα πολιτιστικά και εκκλησίαστικά.

 

MEP Mitro Repo

mitro.repo(at)europarl.europa.eu

Brussels: +32 2 284 5542, fax +32 2 284 9542

Helsinki: +358 9 698 0334, fax +358 9 698 0808,

Mobile +358 45 200 5225,

info(at)mitrorepo.fi

12.03.2013The Unity of Orthodoxy in Europe under completion
18.10.2011The Greeting MEP Mitro Repo in conference IAQ